top of page

Bergama Müzesi Örnekleriyle
Antik Dönem Parfüm ve İlaç Formülleri, Kullanım Alanları & Yeniden Üretim Denemesi

Bergama Müzesi’nin envanterine kayıtlı şişelerden alınan katılaşmış içerik örnekleri akredite laboratuvarlarda, son teknoloji analitik ekipmanlar ile içerdikleri bileşenler bakımından analiz edilecektir. 

Daha sonra Bergama Müzesi’nin envanterine kayıtlı söz konusu cam şişelerle ilgili arkeolojik veriler derlenecek ve laboratuvar çalışması sonuçlarının ortaya koyduğu içerikler beraber incelenerek, ait oldukları dönemde söz konusu bileşenlerden oluşan parfüm ve ilaç formülleri, yine döneme ve bölgeye ait tıp tarihi metinleri üzerinde yapılacak detaylı bir çalışma ile tespit edilecektir. 

Tespit edilen formüller; kayıtlı şişelerin yaşı, üretimlerinin yapıldığı bölge ve kazılarda bulundukları lokasyon gibi arkeolojik veriler ile beraber dönemim yaşantısına ışık tutan edebi metinlerle de çapraz analiz edilecek ve bu şekilde formüllerin tıbbi ve günlük kullanımdaki amaçları ile ilgili kapsamlı bir çalışma ortaya koyulacaktır.

Planlanan Proje Tanıtım Faaliyetleri:

Bilimsel Yayınlar

Basın/Tanıtım Çalışması

Proje Websitesi

Müze Gecesi

Cumhuriyet University BAP, EDB-2022-046

Arkeolog Doç.Dr.Cenker Atila

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. İlker Demirbolat
Marmara Üniversitesi 

Tıp Tarihçisi Rana Babaç Çelebi (Phd.C)

Medipol Üniversitesi

Tüm basın talepleri için: BRANDCRITIQUE COMMS

IMG_9450.JPG

2000+ Yaşında Cam Parfüm Kaplarından Kazıntı Örneklerinin Temini

Kültür Bakanlığı ve Bergama Müzesi'nden özel izinle 2000+ yıllık cam parfüm kaplarından Kimyager Dr. İlker Demirbolat'ın dikkat ve özenle aldığı kazıntılar, bilirkişi görüşünü takiben müze tarafından son teknoloji analitik ekipmanları bulunanan akredite bir laboratuvara iletilmiştir.

IMG_9291_edited.jpg

Kazıntıların Laboratuvar Analizi

Bergama Müzesi’nin envanterine kayıtlı şişelerden alınan katılaşmış içerik örnekleri akredite bir laboratuvarda son teknoloji analitik ekipmanlar ile içerdikleri bileşenler bakımından analiz edilecektir. 

Scientist on Computer

Arkeoloji, Tıp Tarihi & Kimyanın Kesişimi

Bergama Müzesi’nin envanterine kayıtlı söz konusu cam şişelerle ilgili arkeolojik veriler derlenecek ve laboratuvar çalışması sonuçlarının ortaya koyduğu içerikler beraber incelenerek, ait oldukları dönemde söz konusu bileşenlerden oluşan parfüm ve ilaç formülleri, yine döneme ve bölgeye ait tıp tarihi metinleri üzerinde yapılacak detaylı bir çalışma ile tespit edilecektir. 

Tespit edilen formüller; kayıtlı şişelerin yaşı, üretimlerinin yapıldığı bölge ve kazılarda bulundukları lokasyon gibi arkeolojik veriler ile beraber dönemim yaşantısına ışık tutan edebi metinlerle de çapraz analiz edilecek ve bu şekilde formüllerin tıbbi ve günlük kullanımdaki amaçları ile ilgili kapsamlı bir çalışma ortaya koyulacaktır.

IMG_9352.jpg
bottom of page