top of page

Genişleyen Mega Şehirler 2030'a Kadar Tarım Alanlarının Büyük Ölçeklerde Yok Olmasına Neden Olac


Gelecek hasatlarımız sadece iklim değişikliğinin değil aynı zamanda her gün genişleyen mega-şehirlerin de tehditi altında. PNAS'ın yayınladığı bir araştırmaya göre 2030 senesine kadar dünya genelinde kentsel alanlar üç katına çıkarak tarım arazilerini yutacak, halihazırda artan nüfus ve iklim değişikliği stresi altında zor günler geçiren tarımsal sistemleri çökertecek.

The Guardian'ın gündeme taşıdığı rapora göre, dünya tarım arazilerinin yaklaşık %60'ı şehirlerin çevrelerinde pozisyonlanmış durumda. Problemin büyük bir kısmını oluşturan ve oldukça endişe verici bu durumun nedeni ise, insanların bugünün mega şehirlerini ilk kurdukları günlerde verimleri yüksek topraklara yerleşmiş olmalarından kaynaklanıyor.

Kim bilir belki de şehir bahçeciliğini, teraslarda tarım uygulamalarını bir lüks veya hobi olmaktan çıkartıp ciddiye almamızı gerektirecek günler düşündüğümüzden daha da yakındır...

bottom of page