top of page

Yönetici Ortağımız Sercan Çelebi Global Filantropi Forumu'ndaydı


Günümüzde köklü demokrasilerde bile karşı karşıya kaldığımız güven kaybı, karmaşık ve büyük problemleri çözme yeteneğimizi test ederken, 2017 teması "Güven" olarak belirlenen Global Filantropi Forum; sivil toplum ve filantropi çalışmalarının sosyal kapitali nasıl yeniden inşa edebileceğini, buna ek olarak sosyal kaynaşmayı nasıl yeniden sağlayabileceğini farklı disiplinler, sektörler, kültürler ve ideolojileri de işin içine katarak araştırıyor.

Türkiye'nin en etkin taban hareketi olan Oy ve Ötesi Derneği kurucularından, Yönetici Ortağımız Sercan Çelebi 18 Nisan'da Forum'un "Stres Altındaki Türkiye" konulu oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. Çelebi bu oturumda, her gün daha kalabalık ve karmaşık hale gelen politik gündemimiz içerisinde, global ve Türk sivil toplumunun pozitif etki yaratmak için ne gibi fırsatları olduğunu, aktif vatandaşlık ve toplumsal diyalog çerçevesinde masaya yatırdı.

🇬🇧 The efficacy and legitimacy of institutions and processes of decision-making and governance have been called into question. Under pressure, states fail and state systems fray. Even in democracies, a pervasive loss of trust tests our ability to solve large problems.

On the 18th of April, Founder of one of Turkey's most effective grass root movements, Vote and Beyond and our Managing Partner Sercan Çelebi was a speaker at "Turkey Under Stress" panel discussion on how civil society can help rebuild social capital and restore societal cohesion by modeling collaborative problem-solving across disciplines, sectors, culture and even ideologies.

bottom of page