top of page

Yönetici Ortağımız Serçan Çelebi TedX Berlin'de Konuşma Yaptı


Bugüne kadar Türkiye'deki en etkin ve geniş taban hareketi olan Oy ve Ötesi Derneği kurucularından, Yönetici Ortağımız Sercan Çelebi 2 Temmuz’da gerçekleşen TedX Berlin’de konuşmacı olarak yer aldı.

“İtina gücü, zamanlama hızı yener” başlıklı konuşmasında sivil toplumunun etkili olmak ve komplike problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için dikkatte etmesi gereken noktalara değinen Çelebi, dövüş sanatlarına yaptığı göndermelerle kurguladığı dikkat çekici konuşmasında "yeni nesil liderin” herhangi bir organizasyonu bir arada tutmak, kitlesinin çalışmalara aktif katılımını sağlamak ve kurduğu multi-disipliner sinerjilerle gerek üyelerini gerek kamuoyunu devamlı heyecanlandırmadaki rolünün altını çizdi.


bottom of page