top of page

Aromaterapi Derneği Duyurusu


Üyesi olduğum Aromaterapi Derneği'nin aşağıda bulacağınız duyurusunu ben de kendi bloğumda paylaşmak istedim çünkü;

1. Çok yerinde, açıklayıcı ve herşeye rağmen son derece nazik bir duyuru

2. Aromaterapi konusunu herhangi bir mesleğin tek eline almaya çalışması; son derece çocukça, düşünsel boyutta bakıldığında dar, ilkel ve vizyonsuz bir yaklaşım

3. T.C. Sağlık Bakanlığı ile yapılacak her tür işbirliğinin derneğimizi ve aromaterapi konusunu hak ettiği noktaya taşıyacağını düşünüyorum

AROMATERAPİ DERNEĞİ 12.03.2018 TARİHLİ KAMUOYU AÇIKLAMASI

2005 yılında kurulan Derneğimiz, kurulma amacı yönetmeliğimizde de belirtildiği üzere; halkı Aromaterapi konusunda bilinçlendirmek amacıyla hareket eden bir sivil toplum kuruluşudur.

AROMADER, sağlık profesyonellerinin ve Aromaterapiye ilgi duyan amatörlerin bir araya geldiği bir platform sağlamaktadır. Sadece ülkemizde değil dünyada da bitkisel sağlık çözümlerinin her derde deva olarak bilinçsizce pazarlandığı dikkate alındığında, AROMADER Aromaterapi disiplinin hem kamuoyunda doğru algılanması hem de doğru uygulamalar ile yaygınlaşması misyonunu yerine getirmektedir.

Derneğimizin web sitesinde de açıkça belirttiğimiz gibi, aşağıdaki konular bizim için temel teşkil eder:

  • Türkiye’de Aromaterapi alanında; hem sağlık profesyonelleri hem de halk seviyesinde bilinç oluşturarak, toplum sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak

  • Aromaterapinin doğru bilinmesi ve uygulanması için konuyla ilgili eğitimler, seminerler, kongreler organize etmek ve katılmak

  • Aromaterapi ile ilgili dünyada yapılan çalışmaları yakından takip ederek bu bilgileri ilgili platformlarda paylaşmak

  • Türkiye’nin Aromaterapi alanında önde gelen ülkelerden biri haline gelmesi için araştırma ve geliştirmeye yönelik inceleme ve çalışmalar yapmak

  • Türkiye’de Aromaterapide kullanılan yağlar ile ilgili kalite kriterleri oluşturmak

Aromaterapinin ülkemizde bu derece yaygınlaşmasında Derneğimizin katkıları çok büyüktür.

Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz; Sağlıkla ilgili branşlarda çalışan ve aromaterapiye ilgi duyan geniş ve kapsayıcı bir kesimden oluşmaktadır.

Derneğimiz bugüne kadar olduğu gibi, Hekim, Eczacı, Hemşire ve diğer sağlık profesyonelleri yanında farklı branşları da içine alacak multidisipliner çalışma ilkesiyle çalışmaya devam edecektir.

Bu zenginlik Aromaterapide kullanılan uçucu ve sabit yağların tarımından, son tüketiciye ulaşıncaya kadarki geçirdiği süreçte her aşamayı kapsamaktadır.

Son dönemlerde, Derneğimiz ve Derneğimiz Yönetim Kurulu’na yapılan haksız ve çirkin saldırılar çok rahatsız edicidir. Aromaterapiyle ilgilenenleri bölerek ve yıpratarak, gündemi sürekli farklı konularla meşgul ederek Aromaterapiye büyük zarar verilmektedir.

Aromaterapinin son zamanlardaki bazı kişilerce yapılan yanlış uygulamaları ve tedavi edici yöndeki iddiaları, T.C. Sağlık Bakanlığımız yetkililerini rahatsız etmektedir. Halk Sağlığını korumak amacıyla; Aromaterapi Derneği olarak, konuyla ilgili yaptırımlar için T.C. Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yapılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

AROMADER AROMATERAPİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


bottom of page