top of page

NergisTepe Tarım Makinaları İle Dünyanın Tarım Verimliliği Artıyor


Tarım sektöründe yılların tecrübesine ve gelişen teknolojiye endeksli yepyeni makinaların yanında halihazırda kullanılmakta olan tarım makinalarının da verimliliğini arttırmak üzere, bitkinin yaşam döngüsünü merkeze koyan makina tasarımlarının mimarı NergisTepe; üretim verimliliğini, yakıt tasarrufunu ve tarımda iyi uygulamaları arttırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Patentli tarım makinalarını Türkiye’den sonra Özbekistan ve Fransa başta olmak üzere bir çok yurtdışı pazara satan NergisTepe Tarım Makinaları, Söke Ovası’nda 70 yıllık bir tarım tecrübesi ve mirasının üzerine 2016 yılında Özbaşatak Çiftliği’nde kurulmuş.

Tarımda gelişimin yalnızca yeni teknolojilere sahip traktörlerle sağlanamayacağını ifade eden Hulusi Özbaşatak; “Bir tarım işletmesinin, teknolojinin son hızla geliştiği günümüzde, bu gelişmeleri üretimin, toprak ve insan sağlığının leyhinde kullanması büyük önem taşıyor.” dedi. Her tarımsal işletmenin ekilen bitkinin arazi desenine, yetiştiği toprak yapısına ve bölgenin iklim koşullarına göre farklı tarım makinalarına gereksinim duyduğunu belirten Özbaşatak; “Yeni model traktörlerle entegre tarım makinaları ve yazılımların gelişimi, yapılması gereken işleri tek seferde, en kısa zamanda, en az yakıt tüketerek, en az ilacı kullanarak, minimum arıza ve aşınma olacak şekilde, amaca uygun olarak yapabilmeyi mümkün kıldı” dedi. Tüm bu gelişmelerin gerek işletme giderleri, gerek verimlilik, gerekse toprak ve dolayısıyla insan sağlığı açısından önemine vurgu yapan Özbaşatak, Türkiye’de tarım sektöründe büyümenin ancak teknolojiyi kullanarak gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

Tarımda Şerit İşleme Yöntemi Dünyada Hızla Yaygınlaşıyor

Tohum yatağı hazırlama, toprak işleme faaliyetleri içerisinde belki de en önemli aşamadır. Her bitki tohumu farklı çimlenme koşullarına gereksinim duyar. Hepsinin kendine özel toprakta nem gereksinimi ve minimum ekim derinliği vardır. Bitkisel üretimde; tohumların çimlenerek mümkün olduğunca kısa sürede toprak yüzeyine ulaşmaları, ilk yapraklarını oluşturduktan sonra fotosenteze başlamaları bitki sağlığı ve verim bakımından kritik evredir. Klasik yöntemde tohum yatağı toprağın çeşitli aletlerle 6-7 kez karıştırılması ve bastırılması ile hazırlanır. Gübre serpme, ot parçalama ve karıştırma, herbisit ilaçlaması, kültivatör ile ilaç karıştırma, toprak ufalama ve eleme, sürgü ve merdane ile bastırma işlemleri, hepsi ayrı ayrı traktörün defalarca tarlaya girmesini gerektirir. Oysa pamuk, mısır, ayçiçeği, soya, pancar gibi sıraya ekilen bitkilerde sadece tohumun serpileceği çizgilerde bu işlemlerin yapılması yeterlidir. Bu farkındalık ve gereksinimle dünyada şerit işleme yöntemleri hızla gelişirken, NergisTepe Tarım Makinaları tek seferde 4, 6 veya 8 sıra işleme kapasitesine sahip, yüzeysel toprak işleme yaparak tohum yatağı hazırlayan tarım makinaları ile dünyada bir ilke imza atmış.

NergisTepe Tarım Makinaları'ndan ŞERİT toprağı tek geçişte 25 cm genişliğinde 8 bant halinde işleyerek, tüm tarla yerine sadece tohumun serpileceği çizgilerdeki yatağı hazırlayabiliyor. ŞERİT 90 hp traktör ile tek geçişte; toprak altı gübresini atıyor, yabancı ot ilacını pülverize ediyor, freze ile ilacı anında nemin içerisine karıştırıyor, toprağı ufalıyor, çift merdane ile sürgü-merdane kombinasyonunun yaptığı bastırma ve iyice ufalama işlerini gerçekleştiriyor. Bu şekilde çiftçi 6 ayrı geçişte, 6 ayrı işlem için kullanacağı yakıt ve zamandan tasarruf ediyor. Toprak şerit haline işlendiği için traktör işlenen toprağa basmıyor ve bu şekilde her çiftçinin klasik yöntemde tecrübe ettiği bitkide kök gelişim olumsuzluklarının önüne geçilmiş olunuyor. ŞERİT ayrıca ot ilaçlarını sadece 25cm’lik şeritlere püskürtüyor, dolayısıyla gerek ilaç maliyetlerinde gerekse toprağa karışan ilaç miktarında %66’ya varan bir azalma söz konusu oluyor. ŞERİT'in çalıştığı arazilerde arkadan gelen ekim traktörü, makinanın bağlı olduğu traktörün lastik izlerini rahatlıkla takip ederek - izci kullanmadan dahi - ekim işini düzgün sıralar halinde yapabiliyor.

Doğru Süreç Analizleri ve Çiftçinin İhtiyacını Merkeze Koyan Bir Ar-Ge Yaklaşımı

Yıllardır toprak yüzeyi tesviyelerinde kullanılan mekanik skreyper teknolojisini bir üst seviyeye taşıyan NergisTepe Tarım Makinaları, KAZAN’ı yaratmış. İçine doldurulan 4m3’e kadar toprağın tümün içine hapsedebilen KAZAN, uzak taşımalar sırasında toprağın yolda dökülmesini önleyen kapaklara sahip bir makina. Bu özelliği ile toprağı yerden kaldırma kabiliyetine sahip olan KAZAN, traktörün çeki ihtiyacını dolayısıyla yakıt kullanımı azaltıyor. Serme işlemini ise hidrolik güç ile kazan devrilerek, istenilen kalınlıkta yapabiliyor. NergisTepe Tarım Makinaları, KAZAN’ın gördüğü ilgi ve sahadan aldığı geribildirimler ile önümüzdeki dönemde lazer kontrollü modellerini üretmek üzere, ar-ge çalışmalarına da başlamış.

NergisTepe Tarım Makinaları Üretimin Her Noktasında Güç ve Zaman Tasarrufu Sağlıyor

Ülkemizde hasat sonrası derin toprak işleme gereksinimlerine bakıldığında, dip patlatan ya da çizel adlı makinaların kullanımının yaygın olduğu görülür. Bu makinalar ile çok derin ve az derin toprak işleme yapılabilirken, NergisTepe'nin ÇİZGİ adını verdiği tarım makinası ile bu iki çözümü yine tek bir makinada topluyor. ÇİZGİ ekim yapılan sıra arası mesafeye göre (70-76 cm) ayarlanabilir bacakları, yanlarında bulunan kanat bıçakları sayesinde normal çizellerden farklı olarak toprak altında işlenmemiş bir alan kalmasını önlüyor.

Toprakta kalan, hasadı yapılmış ürünlerin kök ve gövde parçalarının üzerinden geçen ÇİZGİ, bu materyalin tamamen sökülerek toprağa karıştırılmasını sağlıyor. 7 ve 9 bacak olarak üretilen ÇİZGİ, özellikle uydu kontrollu dümenleme yapabilen traktörler ile kullanıldığında, toprakta işlenmeyen yer kalma olasılığını tamamen ortadan kaldırıyor. ÇİZGİ'nin arkasında bulunan dalgalı saçlı merdane ile toprak yüzeyine çıkan iri kesekler ufalanıyor ve bu şekilde bacakların açtığı çukur izleri de tam olarak yok edilebiliyor. Bu özellik sayesinde, derin işlenen toprak yüzeyinin tekrar düzeltilmesi için başka bir alet (diskaro,kültivatör,tırmık) kullanılmasına gerek kalmıyor. Bu şekilde yüzeyin düz kalmasıyla, ilkbaharda tohum yatağı hazırlığında hem işlem sayısı azalıyor her parselin eşit tava gelmesi sağlanarak çiftçi için erkencilik mümkün hale geliyor. ÇİZGİ 100hp traktörle bile kullanılabiliyor.

Daha fazla bilgi için http://www.nergistepe.com.tr/ adresini ziyaret edebilir info@nergistepe.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Tüm basın talepleri ve sorularınız için: info@brandcritique.com

bottom of page