top of page

Rvt. Rana Babaç Çelebi (MSc.) Geleneksel Tıpta Kalite ve Standardizasyon II.Çalıştayına Katıldı


T.C. Sağlık Bakanlığı'nın desteği, Düzce Üniversitesi ve AksuVital işbirliğiyle gerçekleşen, BrandCritique Yönetici Ortağı Rvt. Rana Babaç Çelebi'nin de katıldığı 2. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Çalıştayı’nda; GETAT uygulamalarının ülke genelinde belli standartlara kavuşturulması, ilgili uzmanlık eğitimlerinin ehil kişiler tarafından verilmesinin ve belli standartlara uygun olarak geliştirilmesinin garanti altına alınması ve bilimsel kanıta dayalı GETAT uygulamalarının kamu nezdinde hak ettiği itibara kavuşturulması yönünde iyi yapılanlar ve (daha iyi) yapılması gerekenlerin gündeme getirildiği oldukça verimli toplantılar gerçekleştirildi.

Bu çerçevede Rana Babaç Çelebi'nin de parçası olduğu, çalıştayın Aromaterapi komisyonu, Prof. Dr. Ayten Altıntaş başkanlığında; standartları bir önceki çalıştay neticesinde, farmakope ve ISO verilerini örnek alınarak derlenen 25 sabit yağ ve 19 uçucu yağın, üretim süreçlerinde de kalite parametrelerinin netleştirilmesi konusunda çok önemli adımlar attı.

Sektörde belirli standartların olmadığına ve en basit kalite ölçütlerinin bile halk tarafından tam olarak anlaşılmadığına dikkat çeken Rana Babaç Çelebi, açılış konuşmaları sırasında Yunus Aksu'nun “Doğrusu bilinmeyenin yanlışı asla konumlandırılamaz” sözünün altını çizdi. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin, geleneksel tıp alanında standartların oluşturulması ve "doğru uygulamaların, doğru şekilde ve doğru kanallardan" anlatılmasına yönelik çalışmalarına hız kazandırmaları gerektiğini söyleyen Çelebi, bu sene ikinci kez organize edilen GETAT çalıştayının bu manada çok önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Çalıştayın açılışında konuşma yapan Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı olarak yaptıkları çalışmalar ve eğitimler hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2014-2023 yılı için belirlenen stratejik altyapı noktasına Düzce Üniversitesi’nin bugünden ulaştığını ifade etti.

bottom of page