top of page

BYF Girişimcileri Rana B. Çelebi ile Pazarlama & İletişim Stratejilerini Mercek Altına Aldılar


Build Your Future (BYF: Geleceğini Kur) programı Türkiye’de yaşayan mültecilere kendi girişimlerini kurmaları ve geliştirmeleri için gereken becerileri kazandırmayı amaçlayan bir hızlandırma programı.

Türkiye’de girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve gençlere girişimcilik ilhamı vermek üzere kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı tarafından hayata geçirilen program, GIZ tarafından fonlanıyor ve program içerikleri ise Impact Hub Istanbul tarafından geliştiriliyor.

Build Your Future programı boyunca girişimciler Impact Hub Istanbul tarafından tasarlanan ve adım adım ilerleyen bir metodoloji ile iş yapma becerilerini geliştiriyor ve sistematik bir şekilde kendi işlerini nasıl bir sonraki aşamaya taşıyacaklarının kurgusunu yapıyorlar. Programın hedefi mülteci girişimcileri, iş fikirlerini küçük ve orta ölçekli firmalara dönüşebilecek bilgi ve becerilerle donatmak.

Bu kapsamda sistematik olarak bir işin nasıl kurulduğu, muhasebe takibinin nasıl yapıldığı, pazar araştırmasına nereden başlanılması gerektiği ve benzeri eğitimler alan girişimciler, programın son gününde BrandCritique Communications Kurucusu Rana Babaç Çelebi'nin verdiği iki saatlik "Pazarlama İletişim Stratejisi" konulu bir seminere de katıldılar.

Çelebi tarafından gerçekleştirilen ve simultane tercüman tarafından Arapçaya çevirilen seminerde girişimciler; pazarlama stratejsinin ne olduğunu, yıllık bir pazarlama planının nasıl hazırlandığını, yürütüldüğünü, ölçüldüğünü ve geliştirildiğini öğrenirken, pazarlama ve iletişim eforlarının ne olduğu ve ne olmadığı konusunda da bilgi sahibi oldular.


bottom of page