top of page

Dünya Sağlık Örgütü 2014 - 2023 Geleneksel Tıp Stratejisi


Anayasasında *sağlıklı olma halini*, "sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik hali" olarak tanımlayan Dünya Sağlık Örgütü'nün 2014 - 2023 Geleneksel Tıp Stratejisi, taktiksel olarak aşağıdaki noktaları içermektedir:

  • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının; sağlığa, sağlıklı yaşama ve insan odaklı sağlık sistemine potansiyel katkısının gerçeğe dönüştürülmesi

  • Gerekli yasal düzenleme ve bilimsel araştırmalarla; geleneksel tıp ürünlerini, uygulayıcı ve uygulamlarını - uygun yerlerde - sağlık sistemine entegre ederek, geleneksel ve tamamlayıcı tıptan güvenli ve etkin yararlanımın teşvikinin sağlanması

  • Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın potansiyelinin anlatılmasına ve tanıtılmasına uygun bir veri tabanının oluşturulması 

  • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ilaç ve uygulamalarının; kaliteli, güvenli ve etkin kullanımı için, eğitim ve öğretim, uygulama ve uygulayıcılar konusunda standartların belirlenmesi, sağlanması ve denetlenmesi

  • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin verilmesi, sonuçlarının iyileştirilmesi ve bu hizmetlerin genel sağlık sigortasına dahil edilmesinin teşviki konusunda alt yapı çalışmalarının tamamlanması

  • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin öz sağlık sistemine entegre edilerek, yararlanıcılarının tedavi ve bakım seçenekleri konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması 


REFERANSLAR


WHO (2000) "General guidelines for methodologies on research and evaluation of traditional medicine" World Health Organization, Geneva

WHO (2013) "WHO traditional medicine strategy: 2014-2023" World Health Organization, Geneva

WHO (2002) "WHO traditional medicine strategy: 2002-2005" World Health Organization, Geneva

Comments


bottom of page