top of page

Çok Zarif Bir Selçuklu Tütsülük Örneği -🇹🇷 Tütsü ticareti, Antik Çağ'dan beri Araplar için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. 10. ve 12. yüzyıllar arasında “havayı iyileştirdiği” bilinen bu önemli tıbbi hammaddeler, ağırlıklı olarak hayvan biçiminde tasarlanan bronz tütsülüklerde yakılarak tüketilmiştir. Paylaştığım Selçuklu tütsülüğü detay fotoğrafında olduğu gibi, dönemin zanaatkarları tarafından nakış gibi işlenerek stilize edilmiş hayvanların doğadaki özgün formları çoğu zaman göz ardı edilmiştir. Bu tütsülükleri kullanmak için genellikle objenin kafa kısmı açılır, hayvanın karnına köz parçaları yerleştirildikten sonra közün üzerine tütsü hammaddeleri serpilir ve nesnenin başı tekrar geri kapatılırdı.


🇬🇧 Incense trade was an important source of income for the Arabs since Antiquity. Between the 10th and 12th centuries, this important medicinal substance which is known to “improve the air” was consumed in bronze incense burners - designed as animals. As in the photo-detail above, the stylized animal’s authentic shape was often ignored. To use the incense burner one usually had to tip the head open and place coal embers in the animal’s belly. Incense was then sprinkled on top and the head of the object was tipped back on.

Comments


bottom of page