top of page
Image by Mari Potter

Parfüm Rotaları

• Rana Babaç Çelebi •

Güzel kokunun zaman içerisinde tütsü, iksir, ilaç, içki ve parfüme dönüşüm serüvenini keşfediyor, dünyanın farklı bölgelerinde kadim parfüm üretim tekniklerini öğrenmek ve güzel koku üreticilerini tanımak üzere yola çıkıyoruz.

 •Mısır • Nepal • Hindistan • Madagaskar • Fas •Fransa • Japonya • Çin

• Endonezya • Portekiz • Thailand • Bulgaristan • Peru

Ön Bilgilendirme & Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER


Ünvanı : Rana Babaç Çelebi Aromaterapi & Doğal Kozmetik (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)
Adresi :   Yeşilce Mah. Emirşah Sok. No:21 4.Levent Sanayi Kağıthane İstanbul
Telefon : +90 541 556 41 62
E-posta adresi :  info@aromaterapi.co

 

2. ALICIYA (“ALICI”) İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :

Etkinliğin Türü, Adı, Gün sayısı ve Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.


Etkinlik Türü:     Eğitim Kampı

Adı:                      Parfüm Rotaları

Süresi:                 3 gün
Açıklama:          Anlaşmalı noktalarda çeşitli eğitim/atölyeler içeren parfüm eğitimi.

Ücretler:            Tek kişilik katılım bedeli 8500 TL

Etkinlik İçeriği ve Koşulları:


Rana Babaç Çelebi Aromaterapi & Doğal Kozmetik (Bundan böyle “ATELIER” olarak anılacaktır.)  websitesi https://www.aromaterapi.co/ üzerinden etkinliğe kayıt olan  “ALICI” aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

 

 • ALICI'nın satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine işbu satış kuralları ve satın alımı gerçekleştirdiği web sayfasında açıkça belirtilmiştir.

 • ALICI, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren web sayfasını okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul eder.

 • ALICI, kendisi ile beraber etkinliğe katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu ön bilgilendirme ve mesafeli satış sözleşmesi kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi etkinliğe katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve web sayfa içeriği hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, web sayfasındaki tur bilgilerinin diğer katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul eder.

 • ALICI, yanında taşıdığı çanta ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; ALICI yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan Atelier'i veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle ATELIER ve/veya ATELIER çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.

 • Katılımcı imzası ile eğitimlerin gerçekleştirileceği tesislerin ve seyahat edeceği araçların tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde ATELIER'in söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle ALICI'nın iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

 • ALICI satın aldığı hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

 • İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği ATELIER yetkilisine ve eğitimin gerçekleştiği tesise sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.;

 • ALICI’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), ATELIER’in/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde ALICI'nın tazminat hakkı doğmayacaktır.

 • ALICI tarafından yapılacak olan tüm iptaller ATELIER'e yazılı olarak yapılmalıdır. İptal ve ücret iade şartları aşağıdaki gibidir:

  • Kamptan 30 gün önce : % 100 iade

  • Kamptan 30-1 gün önce : % 50 iade

  • Kamptan 7 gün veya daha az bir zaman kala iade : % 0 iade

 • Söz konusu hizmetin ifasından sonra ALICI'nın konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının ATELIER'in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ATELIER'e ödememesi halinde ALICI, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

 • ATELIER’in hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde ATELIER, ALICI'nın o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde ALICI'ya iade eder.

 • ALICI, etkinliğin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı olarak bildirmek suretiyle hizmeti, koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

 • ALICI’nın başlangıcını kaçırdığı etkinliğe iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ATELIER, ALICI adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda ALICI'ya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. 

 • ATELIER, ALICI'ya bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı etkinlik, eğitim, atölye ve seminerleri hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda ALICI'nın ödediği ilgili ekstra hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.

 • ALICI tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından, iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu ALICI'ya aittir.

 • ALICI'nın reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.


Yukarıda yer alan kuralları okudum, kabul ediyorum.

Ön Bilgilendirme & Mesafeli Satış Sözlemesi

İptal & İade Koşulları

Atelier Aromaterapi'nin bütün detaylı planlama eforlarına ve gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen; Parfüm Rotaları projesi kapsamında gerçekleştirilecek kamp, seyahat, tur, vb. programın gerçekleşmesine veya devamına engel teşkil eden;

 • gerekli kesin kayıt sayısına ulaşmaması ve/veya

 • olumsuz hava koşulları ve/veya

 • yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali ve/ya

 • öngörülemez yerel, ulusal ve/ya uluslarası olaylar

...ile burada ifade edilmemiş herhangi başka bir mücbir sebepten dolayı etkinliği iptal edebilir veya erteleyebilir. Böyle bir durumda etkinliğe kayıt yaptırmış olan katılımcıların herhangi bir tazminat hakkı yoktur.


Katılımcı, etkinliğin başlamasından 30 gün önce kaydını iptal talep etmek istediği taktirde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. 29 gün ile 7 gün arası dönemde yapılan iptallerde bedelinin %50’si iade edilir.  Katılımcı 7 gün veya daha az süre önce kaydını iptal etmek isterse, katılımcıya herhangi bir iade yapılmaz.


Atelier Aromaterapi gerekli gördüğü durumlarda Katılımcıya bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı etkinlikleri,  programın başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya program sırasında,  etkinlik kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını, atölye ve etkinliklerin sıra ve sürelerini değiştirebilir. 

İptal & İade Koşullar

WhatsApp

+90 541 556 41 62

Email 

Bizi Takip Edin

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
bottom of page