top of page
Kuş Evleri | Şefkat Estetiği

Kuş Evleri | Şefkat Estetiği

0,00 ₺Fiyat

Türk-İslam medeniyeti hayatın bütün alanlarını kuşatan bir incelikler medeniyetidir. İnsanın, eşyanın ve evrenin bir bütün halinde algılandığı; şehirlerin ve şehri oluşturan unsurların insanı yücelten bir anlayışla tesis ve tezyin edildiği Müslüman Türk hayatı, ideal bir birlikte yaşama modeli olarak .nümüzde durmaktadır. Bu medeniyetin nabzının attığı şehirler, onca tahribata, vefasızlığa ve yozlaşmaya karşın, yeni bir gelecek tasarımı için hâlâ büyük imkânlar sunmaktadır. Bir mimari eser olmanın yanında, çevre bilincimizi, doğaya bakışımızı, varlığı nasıl algıladığımızı yansıtan kuşevleri de, medeniyet mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılabilecek en önemli unsurlarından birini teşkil etmektedir.

    bottom of page