Sosyal Etki  Social Impact

sürdürülebilir kalkınma hedefleri sağlık
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 12.png
sürdürülebilir kalkınma hedefleri karasa

Atelier Aromaterapi olarak yaşadığımız dünyaya geri vermenin önemini çok iyi biliyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse dünyada halihazırda bir çok sivil toplum örgütüne farklı kapasitelerde destek veriyoruz.

Ayrıca tüm marka ve faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler tarafından 2016 yılında belirlenmiş ve 170 ülke/bölge tarafından desteklenen 17 Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yeniden düzenlemiş durumdayız. 

Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve mutluğun her yaşta desteklenmesi (Sağlıklı Bireyler (3)), sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması (Sorumlu Tüketim ve Üretim (12)) ve yeşil alanların sürdürülebilir kullanımı, karasal bozulmanın durdurulması, iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi (Karasal Yaşam (15)) konularını Atelier Aromaterapi olarak değer ve faaliyetlerimizle örtüşen, reel katkı sağlayabildiğimiz 3 sürdürülebilir kalkınma hedefi olarak belirlemiş durumdayız.

Atelier Aromaterapi understands the importance of giving back and therefore is proud to participate in philanthropic efforts both in Turkey and around the globe by charitable giving and its direct employee involvement efforts. ​

We have realigned all our brands and services according to Sustainable Development Goals as announced by United Nations Development Program (UNDP) in 2016. 

Supported by 170 countries and regions, the three we believe we can contribute to and have chosen out of 17 are; (3) "Good Health and Well-Being" to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, (12) "Responsible Consumption" to ensure sustainable consumption and production patterns and (15) "Life on Land" to sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, and halt biodiversity loss.

Sürdürülebilir_Kalkinma hedefleri 3.png
Sürdürülebilir_Kalkinma_Hedefleri_BrandC
Sürdürülebilir_Kalkinma Hedefleri 15.png
Üyesi olduğumuz kurumlar... | We are a member of...
  • Atelier Aromaterapi
  • Atelier Aromaterapi
 © 2021 Atelier Aromaterapi. Bütün hakları saklıdır.