top of page
Atelier Aromaterapi.jpg
IMG_8879.JPG

Sosyal Etki  Social Impact

Atelier Aromaterapi olarak

yaşadığımız dünyaya geri vermenin önemini çok iyi biliyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse dünyada

halihazırda bir çok sivil toplum örgütüne

farklı kapasitelerde destek veriyoruz

Atelier Aromaterapi understands the importance of giving back and therefore is proud to participate in philanthropic efforts both in Turkey and around the globe

by charitable giving and direct employee involvement efforts

sürdürülebilir kalkınma hedefleri.jpg
birleşmiş milletlersürdürülebilir gelişi

 

Atelier Aromaterapi olarak tüm faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler tarafından 2016 yılında belirlenmiş 17 Sürdürebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda yeniden düzenlemiş durumdayız. 

Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve mutluğun her yaşta desteklenmesi (Sağlıklı Bireyler (3)), sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması (Sorumlu Tüketim ve Üretim (12)) ve yeşil alanların sürdürülebilir kullanımı, karasal bozulmanın durdurulması, iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi (Karasal Yaşam (15)) konularını Atelier Aromaterapi olarak değer ve faaliyetlerimizle örtüşen, reel katkı sağlayabildiğimiz 3 sürdürülebilir kalkınma hedefi olarak belirlemiş durumdayız.

We have realigned all our brands and services according to Sustainable Development Goals as announced by United Nations Development Program (UNDP) in 2016. 

The goals we believe we can contribute to and have chosen out of 17 are; (3) "Good Health and Well-Being" to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, (12) "Responsible Consumption" to ensure sustainable consumption and production patterns and (15) "Life on Land" to sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, and halt biodiversity loss.

sürdürülebilir kalkınma hedefleri sağlık
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 12.png
sürdürülebilir kalkınma hedefleri karasa
Sürdürülebilir_Kalkinma hedefleri 3.png
Sürdürülebilir_Kalkinma_Hedefleri_BrandC
Sürdürülebilir_Kalkinma Hedefleri 15.png
Çerçi Yusuf Miras Platformu.png

Türkiye'nin İlk Online

Tıbbi & Aromatik Bitkiler, Bitki Özleri Kütüphanesi

CerciYusuf.org provides a library of information on medicinal and aromatic plants as well as vitamins, minerals, mushrooms, fixed and volatile oils used in aromatherapy - all derived from reliable academic resources and scientific publications. The platform is distinguished as Turkey’s first online medicinal and aromatic plants library.

Cats of Istanbul SM2.png

Tüm Sokak Hayvanları için

Projeler Üreten bir Sosyal İnsiyatif

Cats of Istanbul is a social impact initiative which develops projects and awareness campaigns for the welfare of animals in need. In 2018 Cats of Istanbul was relaunched as an e-commerce website as a support mechanism for the initiative's continuing efforts and closed within a year due to fluctuating  economic conditions.

Etki Projelerimiz Our Impact Projects

bottom of page