top of page

The Fourth Sign of the Zodiac / Burç Kuşağı'nın 4. İşareti


Bu şiirin Türkçe çevirisini bulamadım. Bloğumda yazacağım konulara daha iyi bir giriş düşünemediğimden, "The Fourth Sign of the Zodiac"ı (affınıza sığınarak) kendim tercüme ediyorum.

Bu şiirle beraber bugüne kadar yazdığım dördüncü, Türkçe olarak hazırladığım ilk bloğa başlıyorum...

Keyifle okumanız dileğiyle.

I know, you never intended to be in this world.

/ Biliyorum hiç bu dünyada olmaya niyet etmediniz

But you’re in it all the same.

/ Ama ne olursa olsun buradasınız.

So why not get started immediately.

/ Hal böyle olunca neden hemen başlamıyorsunuz.

I mean, belonging to it.

/ Demek istediğim, ona ait olmaya.

There is so much to admire, to weep over.

/ O kadar hayranlık duyulacak, uğruna ağlanacak şey var ki.

And to write music or poems about.

/ Ve müzik besteleyecek, şiirler yazılacak şey.

Bless the feet that take you to and fro.

/ Sizi ileri ve geri götüren ayaklarınıza minnet duyun.

Bless the eyes and the listening ears.

/ Gözleriniz ve duyan kulaklarınız için minnet duyun.

Bless the tongue, the marvel of taste.

/ Diliniz ve tat almanın mucizesi için minnet duyun.

Bless touching.

/ Dokunma duyusu için minnet duyun.

You could live a hundred years, it’s happened.

/ Yüz yıl yaşabilirsiniz. Yaşayanlar oldu.

Or not.

/ Veya yaşamazsınız.

I am speaking from the fortunate platform of many years,

/ Sayısız yılla dolu talihli bir noktadan konuşuyorum.

none of which, I think, I ever wasted.

/ Hiç bir tanesi, sanıyorum ki, boşa harcanmadı.

Do you need a prod?

/ Dürtülmeye mi ihtiyacınız var?

Do you need a little darkness to get you going?

/ Hareket etmek için azıcık bir karanlık mı ihtiyacınız olan?

Let me be as urgent as a knife, then,

/ O halde, bir bıçak gibi aciliyet yaratayım

and remind you of Keats,

/ ve size Keats'i hatırlatayım

so single of purpose and thinking, for a while,

/ bir süre, amaç ve düşüncesi bütün,

he had a lifetime.

/ bir ömrü bitirdi.

bottom of page