top of page

İntegratif & Anadolu Tıbbı Kongresi: Bir Anadolu Halk Hekiminin 21 Yüzyıla Taşıdığı Tıp Mirası


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 13-15 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen “İntegratif ve Anadolu Tıbbı” Kongresi'nde bir sözlü bildiri paylaşan Rana Babaç Çelebi, "1. Dünya Savaşı Yıllarında Yaşamış Bir Anadolu Halk Hekiminin 21 Yüzyıla Taşıdığı Tıp Mirası" başlıklı sunumunda büyük dedesi Çeçi Yusuf'un kimliği, tedavi yaklaşımı, reçeteleri ve vakalarını katılımcılarla paylaştı.


20.yy’ın başlarında Anadolu Tıbbı ve Anadolu Halk Hekimliği bugün tahmin edilen veya aslında o döneme ve o insanlara “yakıştırılanın” ötesinde gelişmiş bir noktada olduğuna vurgu yapan Çelebi;


"Anadolu Halk Hekimleri, gelenekten gelen veya “mektepli” doktor ve eczacılara ulaşmanın kolay veya mümkün olmadığı bir dönemde ve coğrafyalarda, büyük bir boşluğu doldurmuşlar ve insanlığa önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu hekimlerin kimliklerinin ortaya çıkartılması, benzer araştırmalarla hikayelerinin anlatılması, ulaşılabiliyorsa kullandıkları formüllerin bilimsel çalışmalarla desteklenerek ülkemizin ekonomik ve kültürel potansiyelini yükseltecek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi - hepimizin yararına olacaktır." şeklinde konuştu.

Comments


bottom of page