top of page

The Society of Flavor Chemists, Bilim Tarihi Enstitüsü İşbirliği İle Bir Miras Projesi Başlatıyor


The Society of Flavor Chemists (Lezzet Kimyagerleri Derneği) Bilim Tarihi Enstitüsü (The Society of Flavor Chemists) işbirliği ile lezzet endüstrisinin tarihini belgelemek ve toplum üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak bir miras projesi başlatıyor.


Bu proje ile The Society of Flavor Chemists:


• Lezzet tarihi ve lezzet endüstrisi ile ilgili kitapları ve belgeleri dijitalleştirmeyi.

• Lezzet kimyagerlerinin görüşlerini sözlü tarih olarak kayıt altına almayı

• Arşivlerini bağışlayan dernek üyelerinin belgelerini düzenlemeyi

• Enstitü müzesi aracılığıyla ilgi çekici eğitim içerikleri oluşturmayı


...hedefliyor.

Comments


bottom of page