top of page

Tacuinum Sanitatis in Medicina


Orta Çağ itibariyle büyük bir ustalıkla resimlendirilen sağlık ve tedavi üzerine bilgilerle bezeli referans kitaplar, dönemin aristokrasisi ve varlıklı ailelerinin evlerinde bulundurulur ve günlük hayatta bu kitaplardaki bilgilerden çokça faydalanılırdı.

Görselini paylaştığım "Tacuinum Sanitatis in Medicina" ("tablo biçiminde tıbba genel bakış") Avusturya Ulusal Kütüphanesi'ndeki en zengin görsellere sahip, en güzel el yazmaları arasındadır.

Arap hekim İbn Botlan tarafından 11.yy'da kaleme alının Taqwim Es-Sihha adlı kitabın Latince çevirisi olan "The Tacuinum Sanitatis in Medicina'nın” ilk versiyonunda orijinal metne sadık kalarak herhangi bir illüstrasyon içermezken, daha sonra 14. yüzyıldan başlayarak resimler ve her resmin altına eklenen başlıklarla zenginleştirilmiş ve bu şekilde kitaba kullanım kolaylığı kazandırılmıştır.

Türünün en eski ve şüphesiz en iyi örneklerinden biri olan "Tacuinum Sanitatis in Medicina" 206 renkli tam sayfa minyatürde, orijinalinin yazıldığı 11. yüzyıl insanı için sağlık ve esenlik açısından önemli kabul edilen her şeyi sergilemektedir.


Çok sayıda bitki, hayvan, ilaç ve yiyeceğin yanı sıra rüzgarları, mevsimleri, diğer çevresel olayları ve hepsinin insan sağlığı ve esenliği üzerindeki etkilerini anlatır. Her resmin altında sunulan kısa bir metin, tasvir edilen nesnenin hem faydalarını, hem de sağlık açısından dengelenmesi gereken unsurlarını açıklar.

Eğitimlerime katılan herkesin bildiği üzere Roma İmparatorluğu’nun çöküşü itibariyle karanlığa gömülen Avrupa ve - Batı merkezli gözlüklerimizi bir kenara bırakırsak- insanoğlu, bilimin her alanında ortaya koydukları önemli buluşlar ile uygarlığımızı bu çağa hazırlayan Arap bilim insanlarına çok şey borçludur.

Comments


bottom of page