top of page

Tarih Boyunca Tütsünün Tedavi Amaçlı Kullanımı


Parfüm Rotaları - Dolunay Seansı -

Doktora tezim YÖK'ün Ulusal Tez Merkezi'nde yayınlandı.


Yalnız bu paylaşıma vesile olan mesajların sahiplerinin bildiği gibi 2 sene ambargolu.


Bunun birincil nedeni tezimin genişletilmiş versiyonunu iki farklı kitap olarak sizlerle paylaşmaya hazırlanıyor olmam...


Birinci kitabım tütsü tarihi ve kültürü üzerine yoğunlaşırken, ikinci kitabım tütsü ile tedavi odaklı olacak.


Ambargonun ikinci nedeni ise tezimle ilişkili patent başvurum. Bu konuyu da ayrıca paylaşacağım.


Tezimi merak edenler için ana hatları ile şöyle...


Tarih öncesi dönemden bugüne, büyük medeniyetler kurmuş toplumlar tarafından çokça kullanılmış "tütsü ile tedaviyi" konu aldığım tezimde; çivi yazısı metinlerden medikal papirüslere, kutsal kitaplardan Roma ve Osmanlı hekimlerinin metinlerine pek çok birincil ve ikincil kaynakta yaptığım taramalar ve çapraz analizler neticesinde şu soruları yanıtlamaya çalıştım;


(1) Tarih boyunca hangi rahatsızlıkların tedavisinde, hangi bitkiler tütsü olarak kullanılmıştır?

(2) Tütsünün tedavi amaçlı kullanımında tutarlılık ve süreklilik gösteren hammaddeler var mıdır?

(3) Bu bulgular bugün için ne anlam ifade etmektedir?


Sonuç olarak tütsü ile tedavinin en çok kadın doğum, üst solunum yolu rahatsızlıkları ve hemoroid tedavisinde kullanıldığı tespit ettim. Tedavi amaçlı kullanımda tutarlılık ve süreklilik gösteren tütsü hammaddelerine rastlamamakla beraber (çünkü herkes zamanının ve coğrafyasının kıymetli tabii varlıklarından yararlanmış diyebiliriz), kalitatif bir pencereden endikasyon tutarlılığı ve referans puanı açısından bakıldığında zeytin ve züfa otunu üzerinde farmakolojik araştırma yapmaya değer bitkisel tütsü hammaddeleri olarak belirledim.


Araştırmalarım sırasında incelediğim seksen üç kadim tıp metni ile yedi kadim tıp sisteminde (Mısır, Yunan Roma, İslam, Aztek, Çin ve Hint) tedavi amaçlı tütsü kullanımı üzerine dünyadaki ilk detaylı veri tabanını da oluşturmuş oldum. Hastalık, hammadde, kaynak ve hekim bazında tarama yapılabilen, sonuçları ilgili birincil kaynak referansları ile çıkartan bu veri tabanını da en kısa zamanda araştırmacıların ve konuya ilgi duyanların erişimine açmak üzere bir proje üzerinde çalışmalarımı sürdürüyorum.


Evde minik bir kaplanla boğuşurken hiç bir şey eski hızında olmuyor tabi ama her şey bir şekilde oluyor diyebiliriz :)


Tarih Boyunca Tütsünün Tedavi Amaçlı Kullanımı

コメント


bottom of page