top of page
Danışan Sözleşmesi Client Agreement

Atlar & Aromaterapi, atınızın kendini iyileştirme ve/ya sağlığını sürdürme yeteneğini destekleyen ve güçlendiren bir sağlık sanatı ve bilimidir.

Bu seansın ve/ya gelecek seansların bilgi toplama amaçlı tasarlanmış olduğunu; bu şekilde aromaterapistimin atımın özel ihtiyaçlarına ve sağlıklı yaşam hedeflerine dayalı, aromatik ürünler tasarlayabileceğini ve/ya bu yönde önerilerde bulunabileceğini anlıyorum.

Veteriner Tekniker Aromaterapist Rana Babaç Çelebi’nin; herhangi bir rahatsızlığı, hastalığı veya herhangi bir fiziksel veya zihinsel durumu teşhis etmediğini anlıyorum.

Veteriner Tekniker Aromaterapist Rana Babaç Çelebi’nin - ister şahsen ister postayla ister telefonla olsun - sağladığı herhangi bir talimat, tavsiye, danışmanlık, öneri, hizmet veya ürünün; herhangi hastalık veya rahatsızlığın tedavi edilmesi, önlenmesi veya hafifletilmesi için değil; vücut sistemlerinin doğal işlevini desteklemek, genel sağlığı ve refahı geliştirmek amacıyla sağlandığını anlıyorum.

Aromaterapi uygulamalarının, ürün ve reçetelerinin; tıbbi tedavilerin yerine geçmediğini ve atımın sahip olduğu herhangi bir fiziksel ve/ya zihinsel durum için bir veteriner hekim tarafından muayene edilmesi ve tedavi görmesi gerektiğini anlıyorum.

 

Veteriner Tekniker Aromaterapist Rana Babaç Çelebi’nin devam eden/oluşabilecek tıbbi bakımları almamamı/durdurmamı tavsiye etmediğini/etmeyeceğini anlıyor ve kabul ediyorum.

Atımın göreceği sağlık hizmetleri konusunda aldığım kararların tek sorumlusu olduğumu ve kararlarımın sonuçlarından Veteriner Tekniker Aromaterapist Rana Babaç Çelebi’yi sorumlu tutmayacağımı kabul ediyorum. 

Yukarıdaki bilgileri okudum ve bu bilgiler ışığında Veteriner Tekniker Aromaterapist Rana Babaç Çelebi’yi; atımın özel ihtiyaçlarına uygun bir aromatik program tasarlaması için yetkilendiriyorum.

bottom of page