top of page

Sandras Dağı’nda Yeni Bir Tür: Muğla SümbülüEge Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım'ın, meslektaşları Prof. Dr. Hayri Duman ve Doç. Dr. İsmail Eker ile yaptığı ortak bir çalışma sonucunda ülkemize ait yeni bir tür bilim dünyasına tanıtıldı.


Türkçe "Muğla sümbülü" olarak adlandırılan tür, ilk olarak 2015 yılında Sandras Dağı'nda Prof. Dr. Hayri Duman tarafından toplandı.


2020 yılı Haziran ayında düzenlenen bir saha çalışmasında Sandras Dağın'dan yeniden toplanan bitki üzerinde gerçekleştirilen ayrıntılı morfolojik ve taksonomik çalışmalar sonucunda, üç araştırıcı ortak bir sonuçla "Muğla sümbülünün" yeni bir tür olduğu sonucuna vardı.


Aralık 2020’de taksonomik botanik alanının önemli bilimsel dergilerinden Yeni Zelanda merkezli ‘Phytotaxa’da Türk bilim insanları tarafından hazırlanan ilgili makalenin yayınlanmasının ardından, "Muğla sümbülü" küresel ölçekte bilim dünyası tarafından da tanınmış oldu.


Sandras Dağında 1000-2000 metre rakımlarda yayılış gösteren bu tür, İzmir’den Mersin'e kadar sahil hattında yayılış gösteren Pembe sümbül (Muscari weissii) ve Türkiye genelinde yaygın bir tür olan Morbaş (Muscari comosum) ile yakın akraba. Müşkürüm (Muscari) cinsinin ülkemizde toplam 47 tür bulunur ve bunların 30 tanesi endemiktir.

bottom of page