top of page

Tarımın Teknoloji ile Buluşacağı Bir 2017 İçin Dilekler...


"Tarımda matematik devrimi için geç bile kaldık. İleri seviye matematik gücünün tarımda verimliliği arttırmak için kullanıldığı.. İlgili tekniklerin yüksek hızda donanım ve yazılımlar ile yaygınlaştırıldığı... Örneğin çiftçilerin ekim yapmak için tahmin yürütmek yerine, tarihsel verilere bakarak ve simülasyon modelleri çalıştırarak en ideal zamanı tespit edebildikleri... Bitki yetiştiricilerinin de aynı şekilde matematiksel formüller kullanarak yüksek verimliliğe ve diğer aranan özelliklere sahip cins varyasyonlarını elde edebildiği... Hasattan, kamyon sevkiyatına kadar bir çok sürecin optimize edilerek en taze ürünlerin pazarlara ulaştırıldığı... Başka bir değişle, tarımda bir matematik devrimi ile tüm tarımsal tedarik zinciri sürecinde bilgiye dayalı kararlar verilerek, doğal kaynakların tutumlu kullanımının sağlandığı bir sene..."

Joseph Byrum, Syngenta Soya Fasulyesi Ürün Geliştirme Global Direktörü

“Ben bu sene tarım sektörünün olgunluk kazanıp, start-uplarla ortaklıklar kurduğu; yeni teknolojileri sahada, satış ve dağıtım kanallarında test ettiği bir sene istiyorum. Herşeyi kendi kendine yapmaya çalışmak, geçmiş yüzyıla ait bir yaklaşımdır... Eğer tarım tarihi bize bir şey öğrettiyse, o da daha fazla gıda için daha fazla inovasyonun gerekli olduğudur. Peki tarım sektöründe mega-şirket evlilikleri daha fazla mı, daha az mı inovasyon demek? Bu sorunun cevabına göre önümüzdeki sene daha fazla veya az meg-evlilik görmek istediğime karar vereceğim..."

David Hunt, Cainthus CEO

"Microbiomeların insan kişiliği ve davranışlarını nasıl etkilediğini öğrendiğimiz; bu öğrenimleri kişisel gelişim hedeflerimiz ile paralel diyetler oluşturmak üzere kullandığımız bir sene diliyoruz(örneğin daha empatik, sakin, ilgili, düşünceli veya daha az narsist bir kişilik diyeti)...

Bir diğer dileğimiz ise terraformlar, aquaponic, topraksız tarım ve diğer alternatif yetiştiriciliğe dayalı iş modellerinin etkin bir şekilde kullanılarak sağlıklı gıdayı, temel bir hak olarak bütün insanlara sağlayabildiğimiz bir sene.

Michael Helmstetter ve iş arkadaşları, Tarım teknolojisi hızlandırma programı TechAccel

bottom of page