top of page

Rana B. Çelebi, Birleşmiş Milletler Young SDG Innovators Gıda Sektörü Ekiplerine Mentorluk Verdi


UN Global Compact’ın küresel çapta başlattığı ve Türkiye’de Impact Hub Istanbul program ortaklığında gerçekleşen Genç SKH Yenilikçileri (Young SDG Innovators) Programı kapsamında, 18 şirketten 40’a yakın “yenilikçi” profesyonel geleneksel iş modellerini yeniden düşünerek yeni iş fırsatlarını ortaya çıkarmak üzere harekete geçerken, hem şirketleri hem de toplum için katma değer yaratma potansiyeline sahip, "sürdürülebilir" projeler geliştiriyorlar.


Bu süreçte, gıda sektöründe operasyonlarını yürüten iki uluslararası şirkete, kendilerine özgü sürdürülebilir kalkınma sorunlarını saptama ve bunlara çözümler geliştirme aşamasında danışmanlık yaparak, genç ekiplerin fikirlerini ve planlarını şekillendirmelerine yardımcı olan Rvt.Rana Babaç Çelebi (Phd.C); ekiplerin sorunu tanımlama, sürdürülebilir iş ve inovasyon anlayışı ile prototipler üretme ve gerçek bir piyasa değerine sahip geçerli iş çözümleri geliştirme eforlarına da destek oldu.


Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele, “UN Global Compact Young SDG Innovators (Genç SKH Yenilikçileri) Programı, şirketlerin yeni ürün ve hizmetler geliştirirken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) itici bir güç olarak kullanmaları ve buradaki iş fırsatlarını ortaya çıkarmaları için genç profesyonelleri harekete geçirmeyi hedefliyor. Ekipler 10 aylık süreçte, mentör ve uzman desteği ile, dünya genelinde başarısı kanıtlanmış stratejiler, iş modelleri ve araçları da tanıyacaklar." dedi.


UN Global Compact’in küresel çapta başlattığı; ABD, Bangladeş, Brezilya, Danimarka, Güney Afrika, İngiltere, Lübnan, Meksika, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere 10 ülkede yürütülen Genç SKH Yenilikçileri programı, Eylül ayında başlamıştı.


*BrandCritique Danışmanlık Şti. 2019 yılı itibariyle Aromaterapi & Company adı altında faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır.


Comments


bottom of page